Ascend HQ Analyse verkoopteam metrics

Written By Ascend knowledge base (Administrator)

Updated at May 16th, 2024

Met het rapport Analyse verkoopteam kunnen managers de verkoopprestaties van medewerkers beoordelen.

Tip: Verkopen zonder verkoopartikelen (bijvoorbeeld cadeaubon/cadeaubon verkoop) zijn uitgesloten van berekeningen.

Verkoper

De gebruiker die is geselecteerd in de keuzelijst Verkoper voor de transactie.

Klantgegevens vastleggen

Tip: Statistieken in dit rapport mogen niet dezelfde berekeningen gebruiken als het Rapport Voor het vastleggen van klantgegevens in Ascend Online Reports (AOR).

Klant

#: Totaal aantal transacties met een gekoppelde klant en die zijn voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

%: Percentage van de totale transacties voor de winkel met een gekoppelde klant en die zijn voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

E-mail

#: Totaal aantal transacties met een gekoppelde klant en een e-mailadres heeft ingevoerd dat is voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

%: Percentage van de totale transacties voor de winkel met een gekoppelde klant aan een ingevoerd e-mailadres dat is voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

Mobiel

#: Totaal aantal transacties met een gekoppelde klant en die een telefoonnummer heeft ingevoerd en geselecteerd als Mobiel die zijn voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

%: Percentage van de totale transacties voor de winkel met een gekoppelde klant aan een telefoonnummer dat is ingevoerd en geselecteerd als Mobiel en die zijn voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

Adres

#: Totaal aantal transacties met een gekoppelde klant en een factuuradres heeft ingevoerd dat is voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

%: Percentage van de totale transacties voor de winkel met gekopplede een klant aan een factuuradres dat is ingevoerd (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

Geslacht

#: Totaal aantal transacties met een gekoppelde klant en die een geslacht heeft geselecteerd (Vrouwelijk, Man of Ander) die zijn voltooid(gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

%: Percentage van de totale transacties voor de winkel met een gekoppelde klant aan een geselecteerd geslacht (Vrouw, Man of Ander) die zijn voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

Verjaardag

#: Totaal aantal transacties met een gekoppelde klant en een geboortedatum heeft ingevoerd die zijn voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

%: Percentage van de totale transacties voor de winkel met een gekoppelde klant aan een geboortedatum die is ingevoerd en die zijn voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

Communicatie

#: Totaal aantal transacties met een gekoppelde klant en die ‘opnemen in communicatie’ heeft aangevinkt en die zijn voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

%: Percentage van de totale transacties voor de winkel met een gekoppelde klant en die ‘opnemen in communicatie’ heeft aangevinkt en die zijn voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

Offertes.

#: Totaal aantal offertes dat is gemaakt in het geselecteerde datumbereik en die niet zijn omgezet in een verkoop.

€: Totale waarde (verkoopeuros, exclusief belasting) van koersen die zijn gemaakt in het geselecteerde datumbereik en die niet zijn omgezet in een verkoop.

Open transacties

Tip: Deze gegevens worden alleen meegeleverd als al uw locaties zijn bijgewerkt naar de juli 2019-versie van Ascend.

#: Totaal aantal onvolledige transacties (exclusief werkorders) die zijn gemaakt in het geselecteerde datumbereik en die niet zijn omgezet in een verkoop.

€: Totale waarde (verkoopeuros, exclusief belasting) van onvolledige transacties (exclusief werkorders) die zijn gemaakt in het geselecteerde datumbereik en die niet zijn omgezet in een verkoop.

Afgeronde verkoop

#: Totaal aantal transacties dat is voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

Totaal €: Totale waarde (verkoopeuros, exclusief belasting) van transacties die zijn voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik.

Avg €: Totaal € gedeeld door #.

Winst: Totaal € minus COGS (kosten van goederen).

Marge: Winst gedeeld door #.

EPT: Eenheden per transactie; totale hoeveelheid verkoopposten voor transacties die zijn voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik gedeeld door #.

Verkoop/uur: Totaal € gedeeld door totaal aantal gewerkte uren (zoals opgenomen in De Tijdklok van Ascend).  

Tip: Deze gegevens worden alleen opgenomen wanneer al uw locatie is bijgewerkt naar de januari 2020-versie van Ascend.

Verkoop detail

Categorie (Fietsen)

Fietsen: Totale waarde (verkoopeuros, exclusief belasting) van verkoopartikelen die zijn afgewerkt (gesloten) in het geselecteerde datumbereik en die zijn toegewezen aan een categorie Fietsen (d.w.z. de bovenste bovenliggende categorie bevat fietsen).

#: Totale hoeveelheid verkoopartikelen die zijn afgewerkt (gesloten) in het geselecteerde datumbereik en die zijn toegewezen aan een categorie Fietsen (d.w.z. de bovenste bovenliggende categorie bevat fietsen).

Avg €: Fietsen gedeeld door #.

Extra €: Totale waarde (verkoopeuros, exclusief belasting) van verkoopartikelen die zijn voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik, die niet zijn toegewezen aan een categorie Fietsen (d.w.z. de bovenste bovenliggende categorie bevat fietsen), die niet zijn toegewezen aan een geserialiseerde categorie en die niet zijn toegewezen aan een categorie Arbeid (d.w.z. de hoogste bovenliggende categorie bevat Arbeid).

Extra #: Totale hoeveelheid verkoopartikelen die zijn voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik, die niet zijn toegewezen aan een categorie Fietsen (d.w.z. de bovenste bovenliggende categorie bevat fietsen), die niet zijn toegewezen aan een geserialiseerde categorie en die niet zijn toegewezen aan een categorie Arbeid (d.w.z. de bovenste bovenliggende categorie bevat Arbeid).

% van het totaal: Percentage van de totale transacties voor de winkel die zijn voltooid (gesloten) in het geselecteerde datumbereik en die zijn toegewezen aan een categorie Fietsen (d.w.z. de bovenste bovenliggende categorie bevat fietsen). 

Aanvullende bronnen: