Ascend HQ Kengetallen voor analyse van serviceteams

Ontdek hoe u uw serviceteam kunt analyseren met de kengetallen van Ascend HQ. Ervaar hoe u kunt inspelen op de unieke verwachtingen van elke klant.

Written By Ascend knowledge base (Administrator)

Updated at May 16th, 2024

Het analyserapport voor serviceteams op Ascend HQ geeft u de mogelijkheid om het werk dat wordt gedaan in uw servicecentrum te analyseren. Gebruik deze tool om de prestaties van uw monteurs en het servicecentrum te evalueren en te zorgen dat u overal in uw winkel de beste werkwijzen hanteert.

Alle kengetallen hebben alleen betrekking op de afgeronde transacties (gesloten) in een bepaalde tijdsperiode en exclusief belastingen. Werkorders zonder verkoopitems en verkoopitems die niet zijn toegevoegd aan het scherm Werkorderdetails worden buiten de berekeningen gelaten.

 • Fietscategorie: Hoofdcategorie omvat de termen Bikes of Fietsen.
 • Arbeidscategorie: Hoofdcategorie omvat de termen Arbeid of Service.
 • Verhuurcategorie Hoofdcategorie omvat de term Verhuur.

Opmerking: In dit rapport worden de kengetallen niet op dezelfde manier berekend als het ingebouwde TCS serviceteam analyserapport.

Systeeminstellingen

 1. Voer in Ascend alle arbeid, services en werkzaamheden die zijn uitgevoerd door monteurs als een Werkorder in (inclusief kleine werkzaamheden zoals een band plakken en nieuwe fietsen opbouwen).
 2. Navigeer in Ascend HQ naar Instellingen > Algemeen en configureer de onderhoudspakketten die u aanbiedt.
  Opmerking: Om meerdere pakketten per niveau te configureren moet u de SKU’s scheiden met een komma. SKU’s voor onderhoudspakketten worden gedeeld met alle locaties en kunnen niet worden geconfigureerd voor aparte winkels (geldt alleen voor dealers met meerdere winkels).
  1. In het veld Niveau 1 voert u de product-SKU(’s) van uw winkel in voor uw basis onderhoudspakket(ten).
  2. In het veld Niveau 2 voert u de product-SKU(’s) van uw winkel in voor uw gemiddelde onderhoudspakket(ten).
  3. In het veld Niveau 3 voert u de product-SKU(’s) van uw winkel in voor uw beste onderhoudspakket(ten).
  4. Klik op de knop Bewaren.

Definities van de kengetallen

Overzicht

Arbeidskosten

Totaal toont de waarde (verkoop in euro’s, exclusief belasting) van alle verkoopitems die zijn toegewezen aan een Arbeidscategorie.

WO (Werkorders) toont de waarde (verkoop in euro’s, exclusief belasting) van alle verkoopitems die zijn toegevoegd aan het scherm Werkorderdetails en zijn toegewezen aan een Arbeidscategorie.

Het Peilstok-pictogram toont het percentage van de arbeidsverkoop die is toegevoegd aan een Werkorderdetail (WO gedeeld door Totaal, vermenigvuldigd met 100.). Een waarde van 95% of hoger wordt beschouwd als “ruim voldoende.”

Arbeidseenheden

Totaal toont de omvang van alle verkoopitems die zijn toegevoegd aan een Arbeidscategorie.

WO toont de waarde van alle verkoopitems die zijn toegevoegd aan het scherm Werkorderdetails en zijn toegewezen aan een Arbeidscategorie.

Het Peilstok-pictogram toont het percentage van arbeidsitems dat is toegevoegd aan een Werkorderdetail (WO gedeeld door Totaal, vermenigvuldigd met 100.). Een waarde van 95% of hoger wordt beschouwd als “ruim voldoende.”

Extra verkoop in €

Totale waarde (Verkoop in euro’s, exclusief belastingen) van alle verkoopitems die zijn toegewezen aan een Werkorderdetail en die niet zijn toegewezen aan de categorieën Fiets/Arbeid/Verhuur/Serieel.

Intake

Adviseur

De gebruiker die is gekozen in het vervolgkeuzemenu bij Adviseur in het scherm Werkorderdetails.
Opmerking: Gebruikers die zijn verwijderd (verborgen) in Ascend blijven zichtbaar in rapportages. Als (geen) wordt getoond, is er geen gebruiker gekozen.

Aantal aangemaakte werkorders

Het totale aantal (getalswaarde) van Werkorderdetails waarbij de gebruiker de Adviseur is en die zijn afgerond (afgesloten) in het gekozen datumbereik.

Percentage aangemaakte werkorders

Voor werkordertransacties waarbij de gebruiker de Adviseur is en die zijn afgerond (afgesloten) binnen het gekozen datumbereik: Aantal aangemaakte werkorders gedeeld door het totaal aantal (getalswaarde) van alle Werkorderdetails, vermenigvuldigd met 100.

Gem. Werkorder

Voor werkordertransacties waarbij de gebruiker de Adviseur is en die zijn afgerond (afgesloten) in het gekozen datumbereik: Totale waarde (verkoop in euro’s, exclusief belastingen) van verkoopitems die werden toegevoegd aan een Werkorderdetail en die niet zijn toegewezen aan een de categorieën Fiets/Verhuur/Serieel, gedeeld door het Aantal aangemaakte werkorders.

Percentage onderhoudswerk

Voor Werkordertransacties waarbij de gebruiker de Adviseur is en die zijn afgerond (afgesloten) in het gekozen datumbereik: Totaal aantal Werkorderdetails die minimaal één SKU voor onderhoudswerkzaamheden bevatten (zoals geconfigureerd in de Instellingen hierboven) gedeeld door het Aantal aangemaakte werkorders, vermenigvuldigd met 100.

Percentage hoogwaardig onderhoudswerk

Voor Werkordertransacties waarbij de gebruiker de Adviseur is en die zijn afgerond (afgesloten) in het gekozen datumbereik: Totaal aantal Werkorderdetails die een Niveau 2 of Niveau 3 SKU voor onderhoudswerkzaamheden bevatten (zoals geconfigureerd in de Instellingen hierboven) gedeeld door het Aantal aangemaakte werkorders, vermenigvuldigd met 100.

Gem. Aanvullende verkopen

Voor Werkordertransacties waarbij de gebruiker de Adviseur is en die zijn afgerond (afgesloten) in het gekozen datumbereik: Totale waarde (Verkoop in euro’s, exclusief belastingen) van verkoopitems die zijn toegewezen aan een Werkorderdetail en die niet zijn toegewezen aan de categorieën Fiets/Verhuur/Serieel, gedeeld door het Aantal aangemaakte werkorders.

Toevoeging

Voor Werkordertransacties waarbij de gebruiker de Adviseur is en die zijn afgerond (afgesloten) in het gekozen datumbereik: Totaal van de aanvullende verkopen bij werkorders (verkoop in euro’s, exclusief belasting) voor producten die niet zijn toegewezen aan de categorieën Fiets/Arbeid/Verhuur/Serieel gedeeld door het totale bedrag aan arbeidskosten bij werkorders als een percentage.

Productiviteit

Monteur

De gebruiker die is gekozen in het vervolgkeuzemenu bij Monteur in het scherm Werkorderdetails.
Opmerking: Gebruikers die zijn verwijderd (verborgen) in Ascend blijven zichtbaar in rapportages. Als (geen) wordt getoond, is er geen gebruiker gekozen.

Aantal afgeronde werkorders

Het totale aantal (getalswaarde) van Werkorderdetails waarbij de gebruiker de Monteur is en die zijn afgerond (afgesloten) in het gekozen datumbereik.

Arbeidskosten

Voor Werkordertransacties waarbij de gebruiker de Monteur is en die zijn afgerond (afgesloten) in het gekozen datumbereik: Totale waarde (verkoop in euro’s, exclusief belastingen) van alle verkoopitems die zijn toegewezen aan een Werkorderdetail en die zijn toegewezen aan de categorie Arbeid.

Arbeidspercentage

Voor werkordertransacties waarbij de gebruiker de Monteur is en die zijn afgerond (afgesloten) in het gekozen datumbereik: Arbeidskosten gedeeld door de totale waarde (verkoop in euro’s, exclusief belastingen) van alle verkoopitems die zijn toegewezen aan een Werkorderdetail en waarbij de gebruiker de Monteur is.

Arbeid/uur

Arbeidskosten gedeeld door het totaal aantal Geklokte uren van de gebruiker in het gekozen datumbereik.

Montages

Monteerder

De gebruiker die in het vervolgkeuzemenu Afgemonteerd door is gekozen in het bestand Serienummer.
Opmerking: Gebruikers die zijn verwijderd (verborgen) in Ascend blijven zichtbaar in rapportages. Als (geen) wordt getoond, is er geen gebruiker gekozen.

Aantal gemonteerd

Het totaal aantal (getalswaarde) bestanden met serienummers waarbij de gebruiker de monteerder is en die zijn aangemerkt als Afgemonteerd in het gekozen datumbereik.

Gemonteerd per uur

Aantal gemonteerd gedeeld door het totaal aantal Geklokte uren van de gebruiker in het gekozen datumbereik.

Tijdsrapportage doorlooptijd

 Aantal afgeronde werkorders

Totaal aantal afgeronde werkorders in de laatste zeven (7) dagen.

Gemiddelde doorlooptijd

Gemiddelde hoeveelheid tijd die nodig is om werkorders af te ronden in de laatste zeven (7) dagen.

Verwachte doorlooptijd

Geschatte hoeveelheid tijd die nodig is om een werkorder af te ronden als deze vandaag zou starten, gebaseerd op eerdere prestaties en de huidige werkvoorraad.

 Aantal geplande afspraken binnen 48 uur

Totaal aantal geplande afspraken die in de komende twee (2) dagen zullen starten.

Aantal geplande afspraken na 48 uur

Totaal aantal geplande afspraken die na de komende twee (2) dagen zullen starten.